Sáng nào cũng thẫn thờ mất mấy phút lúc bắt đầu ngồi một mình. 

"And it is this, I think, that makes Kafka’s wit inaccessible to children whom our culture has trained to see jokes as entertainment and entertainment as reassurance. It’s not that students don’t “get” Kafka’s humor but that we’ve taught them to see humor as something you get - the same way we’ve taught them that a self is something you just have. No wonder they cannot appreciate the really central Kafka joke - that the horrific struggle to establish a human self results in a self whose humanity is inseparable from that horrific struggle. That our endless and impossible journey toward home is in fact our home. It’s hard to put into words up at the blackboard, believe me. You can tell them that maybe it’s good they don’t “get” Kafka. You can ask them to imagine his art as a kind of door. To envision us readers coming up and pounding on this door, pounding and pounding, not just wanting admission but needing it, we don’t know what it is but we can feel it, this total desperation to enter, pounding and pushing and kicking, etc. That, finally, the door opens … and it opens outward: we’ve been inside what we wanted all along.

Das ist komisch.”

David Foster Wallace, Laughing With Kafka, Harper’s Mag.

foxesinbreeches:

Untitled by Nobuyoshi Araki, 1993

(via lucilucius)

nhân dịp sắp xuất bản tập thơ đầu

lucilucius:

cuối cùng thì sau kha khá nhiều năm, giờ mình cũng có cơ hội xuất bản tập thơ đầu tay, lại còn là do Nhã Nam làm. Rất oách.

hôm trước nói chuyện với Thuỳ, tiện nói đến chuyện ra mắt sách, Thuỳ hỏi anh có ngại nói chuyện trước đám đông không. Mình bảo không, nếu như anh thật sự có điều gì đó muốn…

kushandwizdom:

Words of Emotion

kushandwizdom:

Words of Emotion

kushandwizdom:

Words of Emotion

kushandwizdom:

Words of Emotion

"

“Some people don’t understand the promises they’re making when they make them,” I said.

"Right, of course. But you keep the promise anyway. That’s what love is. Love is keeping the promise anyway.”

"

John Green, The Fault in Our Stars (via kushandwizdom)

aseaofquotes:

Virginia Sorensen, Miracles on Maple Hill

aseaofquotes:

Virginia Sorensen, Miracles on Maple Hill

"I hope she’ll be a fool — that’s the best thing a girl can be in this world, a beautiful little fool."

F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (via hqlines)


(via kushandwizdom)

Sáng nay bảo với anh bạn trai là thích ngồi Starbucks vì cảm giác giống như cấp 3, thực ra là vì cảm thấy có chỗ đề về, yên ấm nhẹ nhàng, có việc để làm, cảm giác gắn bó. 

Năm nay có vấp váp nhiều điều, với nhiều người. Mong những năm về sau nhìn lại không tiếc nuối gì. Mong đủ sức lực để vững bước vững lòng cùng những điều tốt đẹp.